Navigace

Obsah

Zpět

Závěrečný účet obce Nové Lublice za r. 2019 - Schválený

Závěrečný účet obce Nové Lublice za r. 2019 - Schválený

 

Příloha č. 1 - Závěrečný účet obce - zde ke stažení

Příloha č.2 - Výkaz pro hodnocení rozpočtu ÚSC (Fin 2-12 M) - zde ke stažení

Příloha č. 3 - Rozvaha - zde ke stažení

Příloha č. 4 - Výkaz zisku a ztráty - zde ke stažení

Příloha č. 5 - Příloha účetní závěrky - zde ke stažení

Příloha č. 6 - Inventarizační zpráva - zde ke stažení

Příloha č. 7 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019- zde ke stažení

Vyvěšeno: 10. 7. 2020

Datum sejmutí: 30. 6. 2021

Zodpovídá: Spravce Webu

Zpět