Navigace

Obsah

Zpět

Veřejná vyhláška MěÚ Vítkov

Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích – silnicích II. a III. třídy v působnosti Městského úřadu ve Vítkově, jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Vyvěšeno: 29. 11. 2021

Datum sejmutí: 5. 12. 2021

Zodpovídá: Spravce Webu

Zpět