Navigace

Obsah

Úřední deska obecního úřadu

Kamenná úřední deska je umístěna před budovou obecního úřadu, na adrese č. p. 75 a je nepřetržitě veřejně přístupná. Obsah úřední desky je zvěřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup, tzv. "Elektronická úřední deska".


Upozornění: Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po datu platnosti se dokumenty přesouvají do tzv. "Archivních záznamů úřední desky".

 


Oznámení o zveřejnění rozpočtu

Závěrečný účet za rok 2018 a Rozpočet na rok 2019 včetně rozpočtových opatření, jsou v listinné podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě v Nových Lublicích a v elektronické podobě na našich webových strankách

www.novelublice.cz -> úřední deska -> oddíl Rozpočty


Vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
OZV Obce Nové Lublice č. 1/2020 14.09.2020 31.10.2020
OZV Obce Nové Lublice č. 2/2020 14.09.2020 30.09.2020
MěÚ Vítkov - Veřejná vyhláška 01.09.2020 30.09.2020
stavební povolení na stavbu:
Kružberk Silnice II/442 Kerhartice - VD Kružberk
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy čj.: 17110/2020-MZE-16212 07.04.2020 31.12.2022

Ostatní dokumenty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice 06.08.2020 30.09.2020

Venkovský mikroregion Moravice

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Dokumenty Venkovského mikroregionu Moravice 19.02.2020 31.12.2020

Volby

Rozpočet obce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočtové opatření č. 2/2020 14.09.2020 30.04.2021
Rozpočtové opatření č. 1/2020 21.08.2020 30.04.2021
Závěrečný účet obce Nové Lublice za r. 2019 - Schválený 10.07.2020 30.06.2021
Schválený rozpočet obce na rok 2020 15.06.2020 31.03.2021
Střednědobý výhled rozpočtu 14.01.2019 15.01.2021

Dotační programy

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Smlouva č. 42019 19.02.2020 31.12.2029
Smlouva č. 42019
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj
Smlouva č. 12019 12.02.2020 31.12.2029
SMLOUVA Č. 12019
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj
Smlouva č. 22019 19.12.2019 31.12.2029
Smlouva č. 22019
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj
Program na Poskytování návratných finančních výpomocí 29.08.2019 30.04.2021