Navigace

Obsah

Úřední deska obecního úřadu

Kamenná úřední deska je umístěna před budovou obecního úřadu, na adrese č. p. 75 a je nepřetržitě veřejně přístupná. Obsah úřední desky je zvěřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup, tzv. "Elektronická úřední deska".


Upozornění: Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po datu platnosti se dokumenty přesouvají do tzv. "Archivních záznamů úřední desky".

 


Oznámení o zveřejnění rozpočtu

Závěrečný účet za rok 2018 a Rozpočet na rok 2019 včetně rozpočtových opatření, jsou v listinné podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě v Nových Lublicích a v elektronické podobě na našich webových strankách

www.novelublice.cz -> úřední deska -> oddíl Rozpočty


Rozpočet obce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočtové provizorium na rok 2020 19.12.2019 30.04.2020
Rozpočtové opatření č. 6/2019 30.11.2019 31.03.2020
Rozpočtové opatření č. 5/2019 27.11.2019 31.03.2020
Rozpočtové opatření č. 4/2019 30.09.2019 31.03.2020
Rozpočtové opatření č. 3/2019 25.07.2019 31.03.2020
Rozpočtové opatření č. 2/2019 12.07.2019 31.03.2020
Závěrečný účet obce Nové Lublice za r. 2018 - Schválený 28.06.2019 30.06.2020
Rozpočtové opatření č. 1/2019 13.06.2019 31.03.2020
Schválený rozpočet obce na rok 2019 08.04.2019 30.04.2020
Střednědobý výhled rozpočtu 14.01.2019 15.01.2021

Dotační programy

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci 19.12.2019 31.12.2029
Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj
Program na Poskytování návratných finančních výpomocí 29.08.2019 30.04.2021