Navigace

Obsah

Úřední deska obecního úřadu

Kamenná úřední deska je umístěna před budovou obecního úřadu, na adrese č. p. 75 a je nepřetržitě veřejně přístupná. Obsah úřední desky je zvěřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup, tzv. "Elektronická úřední deska".


Upozornění: Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po datu platnosti se dokumenty přesouvají do tzv. "Archivních záznamů úřední desky".

 


Oznámení o zveřejnění rozpočtu

Závěrečný účet za rok 2018 a Rozpočet na rok 2019 včetně rozpočtových opatření, jsou v listinné podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě v Nových Lublicích a v elektronické podobě na našich webových strankách

www.novelublice.cz -> úřední deska -> oddíl Rozpočty


Vyhlášky

Zasedání zastupitelstva obce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Pozvánka na veřejné zasedání ZO 4/2021 22.09.2021 29.09.2021

Venkovský mikroregion Moravice

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Schválený Závěrečný účet DSO Venkovský mikroregion Moravice za rok 2020 28.06.2021 31.12.2021

Volby

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané dne 8. a 9. října 2021 16.09.2021 10.10.2021
Vyrozumění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, o termínu školení
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané dne 8. a 9. října 2021 13.09.2021 10.10.2021
Svolání 1. zasedání volební okrskové komise
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané dne 8. a 9. října 2021 24.08.2021 10.10.2021
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané dne 8. a 9. října 2021 24.08.2021 10.10.2021
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané dne 8. a 9. října 2021 09.08.2021 10.10.2021
Stanovení minimálního počtu členů volební okrskové komise

Rozpočet obce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočtové opatření č. 1/2021 15.07.2021 30.04.2022
Závěrečný účet obce Nové Lublice za r. 2020 - Schválený 07.07.2021 30.07.2022
Schválený rozpočet obce na rok 2021 07.04.2021 31.03.2022

Dotační programy

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Smlouva č. 52021 29.07.2021 30.07.2031
Smlouva č. 52021
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj
Smlouva č. 32021 29.07.2021 30.07.2031
Smlouva č. 32021
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj
Smlouva č. 42021 29.07.2021 30.07.2031
Smlouva č. 42021
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj
Smlouva č. 22020 29.07.2021 30.07.2031
Smlouva č. 22020
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj
Dodatek smlouvy č. 12021 11.06.2021 12.06.2031
Program na Poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje 26.05.2021 30.04.2022
Smlouva č. 12021 21.04.2021 22.04.2031
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj
Smlouva č. 32020 17.02.2021 31.12.2030
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj
Smlouva č. 12020 26.11.2020 31.12.2030
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj
Smlouva č. 42019 19.02.2020 31.12.2029
Smlouva č. 42019
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj
Smlouva č. 12019 12.02.2020 31.12.2029
SMLOUVA Č. 12019
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj
Smlouva č. 22019 19.12.2019 31.12.2029
Smlouva č. 22019
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj