Navigace

Obsah

Úřední deska obecního úřadu

Kamenná úřední deska je umístěna před budovou obecního úřadu, na adrese č. p. 75 a je nepřetržitě veřejně přístupná. Obsah úřední desky je zvěřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup, tzv. "Elektronická úřední deska".


Upozornění: Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po datu platnosti se dokumenty přesouvají do tzv. "Archivních záznamů úřední desky".

 


Oznámení o zveřejnění rozpočtu

Závěrečný účet za rok 2018 a Rozpočet na rok 2019 včetně rozpočtových opatření, jsou v listinné podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě v Nových Lublicích a v elektronické podobě na našich webových strankách

www.novelublice.cz -> úřední deska -> oddíl Rozpočty


Vyhlášky

Rozpočet obce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočtové opatření č. 4/2020 15.01.2021 30.04.2021
Rozpočtové provizorium na rok 2021 22.12.2020 30.04.2021
(na období od 1.1.2021 do doby schválení konečné podoby rozpočtu obce na rok 2021)
Rozpočtové opatření č. 3/2020 30.11.2020 30.04.2021
Rozpočtové opatření č. 2/2020 14.09.2020 30.04.2021
Rozpočtové opatření č. 1/2020 21.08.2020 30.04.2021
Závěrečný účet obce Nové Lublice za r. 2019 - Schválený 10.07.2020 30.06.2021
Schválený rozpočet obce na rok 2020 15.06.2020 31.03.2021

Dotační programy

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Smlouva č. 32020 17.02.2021 31.12.2030
Smlouva č. 12020 26.11.2020 31.12.2030
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj
Smlouva č. 42019 19.02.2020 31.12.2029
Smlouva č. 42019
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj
Smlouva č. 12019 12.02.2020 31.12.2029
SMLOUVA Č. 12019
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj
Smlouva č. 22019 19.12.2019 31.12.2029
Smlouva č. 22019
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj
Program na Poskytování návratných finančních výpomocí 29.08.2019 30.04.2021