Navigace

Obsah

Restaurování varhan v kostele Nejsvětější Trojice

 

  V sobotu, 28. srpna 2021, byly v kostele Nejsvětější Trojice v Nových Lublicích na Opavsku slavnostně požehnány obnovené varhany. Tím byl úspěšně ukončen tříletý projekt restaurování varhan z konce 18. století, přičemž z tohoto staletí se do dnešních dob dochovalo na území ostravsko-opavské diecéze jen několik varhanních nástrojů.

  Varhany v Nových Lublicích postavil v roce 1793 varhanář Joseph Sebastian Staudinger z Andělské Hory u Bruntálu. Mají sedm rejstříků v manuále a tři rejstříky v pedále. Zajímavé je jejich výtvarně-technické uspořádání do třech skříní, což je řešení typické spíše pro větší, dvoumanuálové nástroje.

Dobový opis smlouvy na stavbu nových varhan pro kostel v Nových Lublicích, r. 1793

dobový opis smlouvy

  Tato varhanářská rodina Staudingerů pocházela z Bodenheimu ve Falci a v letech 1752-1839 postavila mnoho varhan v českém Slezsku. Od Josepha Sebastiana Staudingera se dochovaly impozantní varhanní skříně v basilice minor ve Frýdku, ve farním kostele v Bruntálu, v kostele sv. Valentina v Příboře, a pak několik menších varhan rozesetých na Opavsku, z nichž některé na restaurování čekají (Velké Heraltice z r. 1756, Staré Těchanovice z r. 1795) a jiné se již restaurování dočkaly (varhany v Kružberku z r. 1808, právě se dokončuje restaurování varhan zámecké kaple v Hošťálkovech u Krnova, jež byly postaveny okolo r. 1770).

  Varhany v Nových Lublicích byly velmi poškozené, mnoho dílů bylo opotřebovaných, dřevěné části byly napadeny dřevokazným hmyzem, některé píšťaly chyběly, řada kovových píšťal byla poškozena necitlivým laděním a různými zásahy; to vše bylo třeba dát při restaurování varhan do pořádku. Restaurování varhan citlivě provedl varhanář Ivan Bok z Krnova.

  Celkové náklady činily 1.070.560 korun, přičemž Česko-německý fond budoucnosti věnoval 400.000 korun, Moravskoslezský kraj 400.000 korun, Diecéze ostravsko-opavská 150.000 korun, zbytek zaplatila farnost a místní občané. Rádi bychom upřímně poděkovali všem zúčastněným osobám a institucím za finanční podporu, za práci a modlitby.

  V příštím roce je naplánováno nechat zrenovovat náhrobek novolublického kněze Johanna Smollika, jenž byl kvůli svým protinacistickým postojům uvězněn během druhé světové války a zemřel v roce 1942 v koncentračním táboře Dachau. Oba projekty - restaurování varhan a obnova náhrobku - ukazují, jak úzce spolu souvisí společná historie Čechů a Němců a že má smysl toto společné kulturní dědictví zachraňovat.

  Je chvályhodné, že místní občané této malé obce významným podílem přispěli k obnově tohoto cenného nástroje. Toto restaurování novolublických varhan pak také završuje víceletou záchranu organologicky velmi cenných varhan umístěných v kostelích farního obvodu Dolní Životice, kdy se podařilo obnovit varhany firmy Rieger ve Starých Lublicích (ojedinělý opus 2 firmy Rieger z roku 1873), v Dolních Životicích (opus 1438 firmy Rieger z r. 1908) a již zmíněné Staudingerovy varhany v Kružberku z r. 1808. Za to vše patří vyslovit velký dík.

Varhany po restaurovánížehnání varhan